Project Description

DEAS Gruppen AS, nettside

DEAS Gruppen AS

DEAS Gruppen AS hadde et ønske om en digital tilstedeværelse, hvor prioriteten er å informere kunder og leverandører om relevant informasjon for sine datterselskap. Kontaktdetaljer, fakturainformasjon og selskapenes visjon er eksempler på dette.

Konsernets ledelse hadde klare tanker om hva de ønsket seg, hvor vi kom med råd og tips til hvordan dette kunne presenteres og løses.

www.deas-gruppen.no

Vi er meget fornøyd med hele prosjektet, fra jeg tok kontakt til siden var «oppe». Vi har også i ettertid trengt bistand til endringer, noe som har skjedd ila veldig kort tid.

Spesifikt er jeg meget godt fornøyd med:

  • Måten representanter fra TALA oppførte seg på. (ikke typisk slitsomt selgermas)
  • Måten vår ide om hvordan siden skulle fremstå på ble transformert på fra mine skisser på papir med muntlig forklaring til ferdig produkt.
  • Gode råd underveis på hvordan TALA mente siden skulle bygges opp.
  • Det teknologiske (uten at jeg er fagmann) virker godt gjennomtenkt.
  • Kost – nytte, prisbilde synes vettugt.

Så får vi håpe ideutveksling, fremtidsyver og samarbeid fortsetter.

Henry T. Ringvold, DEAS Gruppen AS