Project Description

Grønn Kjøling AS

Grønn Kjøling AS ønsket seg en enkel presentasjon og nettside, hvor søkesynlighet ikke var veldig viktig. Vi valgte derfor en landingsside med alt innhold på en side, hvor man får en helhetlig og rask presentasjon.

Kunde hadde allerede logo, så i designet av nettsiden fortsatte vi med grønntoner som er logoens hovedfarge. Tonene går igjen i tekstdetaljer samt i bildene. Det grønne er selvsagt også benyttet for å underbygge navnet, og for å understreke bedriftens bevissthet rundt miljøvennlige løsninger. Vi har hatt fokus på å holde designet rent og enkelt, for at informasjonen skal være lett og rask å finne. Vi bryter iblant med store bilder, for å skape litt spenning i flatene, samtidig som bildene underbygger hva bedriften jobber med på en subtil måte.

www.gronnkjoling.no