Project Description

Maler Lasse Stensrud AS

Nettside for Maler Lasse Stensrud

Etter at logoen var ferdigstilt ble det naturlig å bruke fargene, energien og lekenheten fra denne i designet av nettsiden. For å underbygge tydeligheten av at nettsiden representerer en maler, har vi hatt fokus på gode bilder av malingsrelatert aktivitet, med friske og innbydende farger. Du skal få lyst til å pusse opp og bruke kreativiteten når du går inn på denne siden! Dette er også en side der Lasse får vist jobber han han utført, så hans fremtidige kunder kan bli trygge på hans profesjonalitet og kompetanse.

Les også mer om logodesignet til Maler Lasse Stensrud

www.malerstensrud.no

Jeg synes dialogen med nettside samt ny logo var veldig bra og ryddig.

Her fikk jeg komme med ideer samt hva som var ønskelig så satte dere opp forslag utfra mitt ønske samt innspill fra dere noe jeg satte pris på og ble veldig fornøyd med.

Har i tillegg vært bruker av iValdres en stund og synes det er både rimelig og nyttig.

Dialogen underveis har vært meget bra og ryddig hele tiden, dere følger opp og kommer med innspill samt ideer noe som gir oss forbrukere trygghet og visshet om at dette er trygt og riktig.

Dere kan anbefales til nye og gamle kunder.

Takk nok en gang!

Lasse Stensrud, Maler Lasse Stensrud AS