Project Description

Møbelhuset Invest AS, rådgivning referanse

Møbelhuset Invest AS

Herunder de heleide datterselskapene Bohus Møbelhuset (Leira, Gol og Førde), Bohus Sogn, Bohus Hadeland og Bohus Hønefoss.

“Jeg har hatt gleden av å ha Tala AS med Simen i spissen som leietager i vårt kontorfellesskap i flere år.

Sin relativt unge alder til tross, har han opparbeidet mye erfaring og har god innsikt i generell forretningsdrift og selvsagt markedsføring spesielt. Han har en veldig spisskompetanse rundt digital markedsføring og sosiale medier, som mange av oss ledere har for lite kompetanse på.

Som bedriftsleder opplever jeg Simen som en spennende samtalepartner, det være seg om tiltak og muligheter, samt veien dit ift kreativitet og strategi. Han er like engasjert om det gjelder hans bedrift eller mitt selskap.”

Ove Stein Rabben, Møbelhuset Invest AS