Project Description

Piltingsrud gard

Piltingsrud gard

«Vi bruker TALA til forskjellige tekniske oppgaver og rådgiving om webbruk. Vi driver med både reiseliv, kultur og matproduksjon, så bildet er noe sammensatt. Vi har så langt hatt ett møte med Simen hvor vi gikk gjennom hva vi har av løsninger og hva som er utfordringene fremover. Dette er nyttig for oss, da vi ikke er fagfolk på området. Av det mest målbare bidro møtet til ca 45 søkere på en annonse vi hadde om fjøsansvarlig for angusbesetningen vår.»

Rasmus Piltingsrud, Piltingsrud gard