Project Description

VA Entreprenør AS

VA Entreprenør AS er en maskinentreprenør i Sør-Aurdal, som utfører prosjekter på store deler av Østlandet.

Før vi påbegynte nettsiden utarbeidet vi sammen en visuell profil, med fargevalg, skrifttype og bruk av logo. Den nye nettsiden skulle være oversiktlig og presentere selskapet på en profesjonell måte.

I tillegg til nettsiden:

  • Gjorde vi noen justeringer av logoen, slik at den enklere kunne benyttes i alle situasjoner
  • Designet firmabiler, lastebiler og gravemaskiner med firmaprofilering/dekor.
  • Designet og produserte visittkort
  • Designet A5-folder, som kunden selv kunne printe ut ved behov.
www.va-as.no