Project Description

Digital årsberetning – Valdres Energi

I tillegg til å levere ny nettside til Valdres Energi, ønsket de også å modernisere årsberetningen sin. Fra det tradisjonelle trykte formatet, som ikke er spesielt lesevennlig digitalt (PDF), så presenterte de årsberetningen 2019 som en digital utgave.

I våre øyne er bruker- og leservennlighet den viktigste oppgaven til en digital årsberetning. Det at regnskap og mengder med tekst blir oversiktlig presentert, og ikke minst at siden er enkel å bruke i alle situasjoner. Beretningen kan gjerne presenteres på stor skjerm i et styremøte, samtidig som styremedlemmer følger presentasjonen på mobil/lesebrett. Noen ønsker å navigere seg raskt frem til en konkret informasjon, mens andre har behov for å lese hele rapporten fra a til å.

Vi takker for oppdraget og nok et godt samarbeid!

arsberetning2019.valdresenergi.no