Project Description

Valdres Opplæringskontor

Valdres Opplæringskontor

Nettsiden til Valdres Opplæringskontor begynte å bli noen år og tiden var moden for en oppdatering.

Den nye nettsiden skulle være brukervennlig på mobil så vel som pc, være moderne og enkel å oppdatere for virksomheten selv.

Utover det å designe ny nettside, satte vi en helt ny profil for virksomheten – med ny logo og fargebruk.

www.vopp.no